dinsdag 18 januari 2011

blog 2011

vanaf 2011 hou ik een tweede blog bij, hierin laat het restauratieatelier Marjan de Visser laat hoe in dit atelier wordt gedacht over restauratie ethiek schilderijen conservering en restauratie en het belang dat wordt gehecht aan studie, documentatie, onderzoek en samenwerking met freelancers, collega’s en stagiaires

daarnaast is mijn website te zien op

zodra het atelier weer op CuraƧao werkzaam is zal deze blog weer actief zijn.